Plánujete přestavbu? Nezapomeňte na stavební dozor

Stavební dozor

Máte v úmyslu renovovat vaše bydlení? Pokud se pouštíte do rozsáhlejších úprav svépomoci, mějte na paměti, že stavební práce musí být podrobeny řádnému dozoru. Samozřejmě se vás netýká zajištění dozoru, pokud si chcete nově vymalovat, nainstalovat poličky nebo přimontovat nový lustr. Odborného stavby vedoucího budete potřebovat v okamžiku, kdy budete zasahovat do původní stavby, případně chcete přistavět objekt nový.

Zajistit stavební dozor není doporučením, ale povinností

Vyřízení stavebního povolenínení jen dobrovolnou záležitostí, kterou byste si měli vyřídit pro jistotu. Povinnost stavebního povolení je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ten ukládá povinnost staviteli, který není odborníkem a nemá pro řemeslo příslušnou atestaci, zajistit si odborný dozor na celý průběh stavební činnosti. Dozorce pak musí disponovat autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rozhodně se nevyplácí důvěřovat neznámým osobám. Kdykoliv budete těchto služeb využívat, žádejte dokladování o kompetentnosti vykonávání činnosti dozoru.

Na jaké činnosti stavební dozor dohlíží

Hlavním úkolem stavebního dozoru je dohlížet na bezpečnost stavby, na dodržení všech bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. V případě objevení závad po vás stavby vedoucí může požadovat okamžitou nápravu. Neuposlechnutím se vystavujete vysokým pokutám a pozastavením celé stavby, což znamená vysoké finanční ztráty. I když se může zdát práce dozorujících obtěžující, snažte si uvědomit, že vám jeho odbornost může ušetřit peníze za opravy, ale i bezpečnost vaši a celé rodiny.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.